Provincie Flevoland

Wie zijn wij

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. Hun taak is niet gering. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van de provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Historische gebeurtenis

Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten van het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest de polder natuurlijk ook bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen verliep de ontwikkeling van de polders voorspoedig. Een zelfstandig voortbestaan onder leiding van een provinciaal bestuur was dan ook een logische volgende stap. Op 1 januari 1986 is de instelling van provincie Flevoland een feit. En daarmee ook een historische gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van Nederland. Historisch, omdat er niet iedere dag een nieuwe provincie bijkomt. Daarbij was dit de kroon op de inpoldering van de voormalige Zuiderzee.