Staatsbosbeheer

Het zit in onze natuur

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.

Missie

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Groen erfgoed

Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met ziel en zakelijkheid

Toen Staatsbosbeheer in 1899 werd opgericht, was er in ons ontboste land vooral grote vraag naar hout. In de loop van de tijd heeft Staatsbosbeheer andere en nieuwe taken erbij gekregen. Anno nu maken we het mogelijk dat huidige en toekomstige generaties van onze natuur kunnen genieten. Dat doen we duurzaam, met passie, en met oog voor een bedrijfsmatige en professionele organisatie. Met ziel en zakelijkheid dus. En samen met de samenleving.